* لیست قیمت لوله آذین تغییر کرد * لیست قیمت جدید آذین *

لیست قیمت لوله آذین از تاریخ ۲۰ آبان ماه تغییر یافته و از این پس اقلام با قیمت جدید به فروش میرسند.

جهت دریافت لیست جدید آذین و همچنین به روز ترین اخبار و اطلاعات قیمتی کالا ها بر روی نوشته ی زیر کلیک کنید .

https://telegram.me/pipepolymer